OBAVJEŠTENJE - EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE - EKSPERIMENTALNA STATISTIKA


OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se studenti II ciklusa I semestra studija da će se ispit iz predmeta Eksperimentalna stitistika održati 17.12.2020.godine u 16:00 sati.


Napomena:

-Ispitne testove slati isključivo sa ppf e-mail adresa

-Ispitni testovi koji budu poslati sa tudjih e-mail adresa neće biti pregledani.


Sarajevo 09.12.2020.godine

Predmetni nastavnikObjavljeno: 09.12.2020