PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2024/2025. GODINA
(I UPISNI ROK)

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2024/2025. GODINA
(I UPISNI ROK)ZAKLJUČCI KOMISIJA ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA 2024/2025 .GODINE

PREUZMI DOKUMENT OVDJE


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2024/2025. GODINA (I UPISNI ROK)

PREZUMI DOKUMENT OVDJEObjavljeno: 08.07.2024