PRIVREDNA MANIFESTACIJA „DANI JAGODASTOG VOĆA“ U ČELIĆU

PRIVREDNA MANIFESTACIJA „DANI JAGODASTOG VOĆA“ U ČELIĆU

Privredna manifestacija „Dani jagodastog voća“ u Čeliću održana je u periodu od 20.05. do 22.05.2022. godine. Na ovogodišnjoj manifestaciji u izložbi jagode učestvovalo je oko 500 izlagača. 

Program je obogaćen brojnim edukativnim i kulturno zabavnim programom. 

U okviru promocije upisa jedna od aktivnosti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bila je učešće na ovoj manifestaciji. 

Prisutnim učesnicima prezentovan je naučno-istraživački rad i aktivnosti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. 

Tim koji je učestvovao na manifestaciji činili su dekan prof. dr Muhamed Brka, prodekanesa za nastavu prof. dr Lutvija Karić, prof. dr Fikreta Behmen, prof. dr Pakeza Drkenda, doc. dr Vedad Škapur i doc. dr Munevera Begić.Objavljeno: 24.05.2022