GREEN ROOM SESSIONS INTERNATIONAL CONFERENCE (GEO ECO-ECO AGRO)

GREEN ROOM SESSIONS INTERNATIONAL CONFERENCE (GEO ECO-ECO AGRO)
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je kao suorganizator učestvovao u radu konferencije u organizaciji Univerziteta iz Podgorice, Crna Gora. Konferencija pod nazivom “Green Room Sessions International Conference (Geo Eco-Eco Agro)” je održana u Podgorici u period od 01.11. do 03.11. 2018. godine.
Geo Eco-Eco Agro je konferencija međunarodnog karaktera koja ima za cilj biti platforma za međunarodnu naučnu diskusiju o poljoprivredi općenito, kao i poljoprivredi u sprezi s ekonomijom, ekologijom, hranom i prehranom, naukom i tehnologijom, ruralnim razvojem, šumarstvom i zaštitom okoliša. Ovo je prva konferencija ovog tipa na području Crne Gore.

 

Objavljeno: 08.11.2018