UPUTSTVA ZA ONLINE UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU

UPUTSTVA ZA ONLINE UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU


Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija provodi se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA www.upis.unsa.ba u jednom prijavnom roku:

  • od 31. 08. do 07. 10. 2020. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • od 31. 08. do 04. 10. 2020. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu od 05. 10. - 07. 10. 2020. godine.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020./2021. GODINI


Uputstvo za online upis na UNSA - Drugi ciklus studija:Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu specijalističkog studija provodi se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA www.upis.unsa.ba u jednom prijavnom roku:

  • od 31. 08. do 07. 10. 2020. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • od 31. 08. do 04. 10. 2020. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu od 05. 10. - 07. 10. 2020. godine .

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG STUDIJA NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI


Uputstvo za online upis na UNSA - Specijalistički studijObjavljeno: 15.09.2020