OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I i II CIKLUSA STUDIJA
(studenti koji obnavljaju godinu)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I i II CIKLUSA STUDIJA
(studenti koji obnavljaju godinu)


STUDENTI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA KOJI OBNAVLJAJU GODINU DUŽNI SU DA IZVRŠE UPLATE ZA NEPOLOŽENE ISPITE U IZNOSU OD 50,00 KM PO NEPOLOŽENOM ISPITU DO 15.01.2023. godine.

STUDENT KOJI IMA VIŠE NEPOLOŽENIH ISPITA MOŽE NA JEDNU UPLATNICU UPLATITI SVE ISPITE SAMO TREBA IMENOVATI PREDMETE KOJE UPLAĆUJE.

STUDENTI KOJI PRIPADAJU POSEBNIM KATEGORIJAMA OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA NEPOLOŽENIH ISPITA. UPLATNICE SE PREDAJU NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE U TERMINU KOJI JE PREDVIĐEN ZA STUDENTE OD 11h do 13h. STUDENTI KOJI NE IZVRŠE POTREBNE UPLATE NE MOGU PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA!!!

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI!

UPUTSTVO KAKO PRAVILNO POPUNITI UPLATNICU


SVRHA DOZNAKE:

Naknada za nepoložene ispite (navesti predmete koje uplaćujete)

PRIMALAC:

Depozitni račun Kantona Sarajevo

IZNOS:

50,00 KM

BROJ RAČUNA PRIMAOCA:

141 196 53200084 75

VRSTA PRIHODA:

722429

OPĆINA:

077

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA:

3502020

POZIV NA BROJ:

0000000025

Objavljeno: 06.12.2022