OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
- PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA (PRVI UPISNI ROK) ZA AKADEMSKU 2018/2019 GODINU JE OBJAVLJENA NA OGLASNOJ PLOČI FAKULTETA/STUDENTSKE SLUŽBE

- PISMENE ŽALBE NA PRELIMINARNU RANG LISTU SE PODNOSE PUTEM PROTOKOLA DO ČETVRTKA (5. 7. 2018. godine) do 14h

- KONAČNA RANG LISTA ĆE BITI OBJAVLJENA U PETAK – 6. 7. 2018. GODINE

- KANDIDATI SA KONAČNE RANG LISTE KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS SU OBAVEZNI DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE I IZVRŠITI UPIS DO PETKA 13. 7. 2018. GODINE, U SUPROTNOM SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA

- KANDIDATIMA KOJI NISU PRIMLJENI U STATUSU U KOJEM SU APLICIRALI, ZBOG OGRANIČENIH UPISNIH KVOTA, OMOGUĆAVA SE PODNOŠENJE NOVOG ZAHTJEVA ZA UPIS NA SLOBODNA MJESTA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA ILI UPIS NA ISTI STUDIJSKI PROGRAM U STATUSU SAMOFINANSIRAJUĆEG ILI VANREDNOG STUDENTA DO POPUNE SVIH RASPOLOŽIVIH MJESTA

- PRIJAVU ZA UPIS NA DRUGI STUDIJSKI PROGRAM JE POTREBNO PREDATI U ŽALBENOM ROKU (PRIJE OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE - do 6. jula 2018. godine –petak)

- NAKON UPISA SVIH PRIMLJENIH KANDIDATA PRVOG UPISNOG ROKA RASPISAĆE SE DRUGI UPISNI ROK ZA NEPOPUNJENA MJESTA

Napomena:
UPIS OBAVEZNO OBAVITI DO 13. 7. 2018. godine!!!
Objavljeno: 04.07.2018