OBAVJEŠTENJE - JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE MR. DAVORKE ĐUKIĆ-RATKOVIĆ

OBAVJEŠTENJE - JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE MR. DAVORKE ĐUKIĆ-RATKOVIĆ

UNIVERZITET U  SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

DOKTORSKI STUDIJ- TREĆI CIKLUS  STUDIJA

 

 

   O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidatkinje  Mr. Davorke Đukić-Ratković, pod naslovom: „ UTICAJ VREMENA SAZRIJEVANJA NA KVALITET DESTILATA JABUKE DOBIJENIH NA RAZLIČITIM TIPOVIMA  DESTILACIONIH APARATA“ održat će se u petak, 24.01.2020.godine u 13 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 23.12.2019.

Objavljeno: 23.12.2019