POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJAUred za podršku studentima (UPS!) obavještava akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu da su otvorene prijave za Program obuke koji se realizira u okviru projekta Visoko obrazovanje - obrazovanje za sve (VOzaSVE/HE4ALL), koji je finansiran od strane UNICEF-a.


Program obuke se sastoji od tri modula na koje se akademsko osoblje može prijaviti. Naglašavamo da se prijava može podnijeti za svaki modul pojedinačno, da jedan drugom nisu uvjet, te možete prijaviti i sva tri modula. Agenda će biti dostavljena nakon okončanja roka za prijavu učešća.


 


Prvi modul Uvod u inkluzivno obrazovanje će biti realiziran u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 27.06.2019. i u petak, 28.06.2019.


Molimo da prijavu za učešće na ovom modulu realizirate putem e-obrasca na sljedećem linku:


 https://forms.gle/1L5uJbzKn7zrhX9S7


 


Drugi modul Kroz zajednički rad do inkluzivne prakse će biti realiziran u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 04.07.2019. i u petak, 05.07.2019.


Molimo da prijavu za učešće na ovom modulu  realizirate putem e-obrasca na sljedećem linku: 


https://forms.gle/3XmGacyyq63FbMdE9


 


Treći modul Okruženje koje potiče individualizirano učenje će biti realiziran u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 11.07.2019. i u petak, 12.07.2019.


Molimo da prijavu za učešće na ovom modulu realizirate putem e-obrasca na sljedećem linku: 


https://forms.gle/KXfM7h54Wvp9Sxqu8


                                                      


Program obuke za akademsko osoblje iz oblasti inkluzivnog obrazovanja se realizira uz podršku UNICEF-a.

Objavljeno: 20.06.2019