INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPLAĆENIH ZA 2017. GODINU

INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPLAĆENIH ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 10. Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu broj od 07. 02. 2019. godine i Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj od, Univerzitet u Sarajevu raspisuje


PLAN I DINAMIKAUTROŠKA SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNSA ZA 2017. GODINU


INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJUNIVERZITETA U SARAJEVU UPLAĆENIH ZA 2017. GODINU
Objavljeno: 01.04.2019