UPOSLENICI LABORATORIJE ZA MLJEKARSTVO SA PPF SARAJEVO U RADNOJ POSJETI NA INSTITUTIMA ZA ISTRAŽIVANJE MLIJEKA „LAKTOFLORA“ SA SJEDIŠTEM U PRAGU I ODJELJENJU KOLEKCIJE MLJEKARSKIH KULTURA „CCDM“ U MJESTU TABOR

UPOSLENICI LABORATORIJE ZA MLJEKARSTVO SA PPF SARAJEVO U RADNOJ POSJETI NA INSTITUTIMA ZA ISTRAŽIVANJE MLIJEKA „LAKTOFLORA“ SA SJEDIŠTEM U PRAGU I ODJELJENJU KOLEKCIJE MLJEKARSKIH KULTURA „CCDM“ U MJESTU TABOR

Na poziv Petera Roubala, direktora Instituta za mljekarstvo, Češka Republika, uposlenici Laboratorije za mljekarstvo sa PPF Sarajevo su proveli dva dana (12. i 13. 04. 2018. godine) u radnoj posjeti na Institutima za istraživanje mlijeka „Laktoflora“ sa sjedištem u Pragu i odjeljenju Kolekcije mljekarskih kultura „CCDM“ u mjestu Tabor.

Voditeljica divizije mikrobnih kultura „CCDM“, Miloslava Kavková je naglasila da je kolekcija osnovana davne 1952. godine kao državna institucija tadašnje Čehoslovačke. Danas se u depou kolekcije nalazi preko 1.000 bakterija mliječne kiseline, 60-tak kvasaca i oko 100 vrsta plijesni izolovani iz mliječnih proizvoda iz Češke Republike, kao i brojnih drugih zemalja.


Ovom prilikom je dogovorena buduća saradnja između Instituta i Fakulteta na polju istraživanja, kao i zajedničko apliciranja za naučno-istraživačke projekte finansirane iz fondova EU.

Objavljeno: 16.04.2018