STUDIJSKA POSJETA BERLINU

STUDIJSKA POSJETA BERLINU


U periodu 28.10.2019. – 1.11.2019. nastavno osoblje sa Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta boravilo je u Berlinu povodom studijske posjete, koja je sastavni dio projekta Erasmus +, Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI. U sklopu posjete osoblje je imalo priliku boraviti na farmi koja se bavi proizvodnjom začinskog bilja u sistemu akvaponike. Radi se o ECF Farm te firmi Mint Engineering koja se bavi savremenim sistemima uzgoja mikroalgi.

Tokom ove posjete uposlenicu su također prisustvovali predavanju dr.

Beatrice Walthall, koja je član berlinskog vijeća za hranu (Food Councile Berlin), te su posjetili nekoliko vrtova koji su primjer urbane poljoprivrede u Berlinu (Prinzessinnengarten).
Objavljeno: 04.11.2019