OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I i II CIKLUSA STUDIJA
(VAŽI SAMO ZA STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU GODINU)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I i II CIKLUSA STUDIJA
(VAŽI SAMO ZA STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU GODINU)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I i II CIKLUSA STUDIJA

(VAŽI SAMO ZA STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU GODINU)


STUDENTI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA KOJI OBNAVLJAJU GODINU DUŽNI SU DA IZVRŠE UPLATE ZA NEPOLOŽENE ISPITE U IZNOSU OD 50 KM PO NEPOLOŽENOM ISPITU DO 14.06.2024. godine.

STUDENT KOJI IMA VIŠE NEPOLOŽENIH ISPITA MOGU NA JEDNU UPLATNICU UPLATITI VIŠE ISPITA. NA UPLATNICI JE POTREBNO NAPISATI NAZIVE PREDMETA KOJE UPLAĆUJETE. STUDENTI KOJI PRIPADAJU POSEBNIM KATEGORIJAMA OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA NEPOLOŽENIH ISPITA. UPLATNICE SE PREDAJU NA ŠALTERU

STUDENTSKE SLUŽBE U TERMINU KOJI JE PREDVIĐEN ZA STUDENTE OD 10h do 13h. UPLATNICE KOJE SE UPLATE ZA NEPOLOŽENE ISPITE VAŽE ZA JEDNU ŠKOLSKU GODINU I NIJE POTREBNO PONOVO DA UPLAĆUJETE. STUDENTI KOJI NE IZVRŠE POTREBNE UPLATE NE MOGU PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA!!! MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O 4UPLATI! KOLIZIONI ISPITI SE NE PLAĆAJU.

UPUTSTVO KAKO PRAVILNO POPUNITI UPLATNICU ZA NEPOLOŽENE ISPITE

SVRHA DOZNAKE: Naknada za nepoložene ispite (navesti predmete koje uplaćujete)

PRIMALAC: Depozitni račun Kantona Sarajevo

IZNOS: 50,00 KM

BROJ RAČUNA PRIMAOCA: 141 196 53200084 75

VRSTA PRIHODA: 722429

OPĆINA: 077

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 3502020

POZIV NA BROJ: 0000000025


PRIJAVA TEME MASTER RADA


ZA PRIJAVU TEME MASTER RADA POTREBNO JE SLJEDEĆE:

 ISPUNJEN ELEKTRONSKI OBRASCI ZR1 I ZR2 (OBRASCI SU DOSTUPNI NA WEB STRANICI FALULTETA)

 OBRASCE ISPUNJAVATE ZAJEDNO SA MENTOROM.

 OBRASCE DONOSITE SA SVIM POTREBNIM POTPISIMA U TRI PRIMJERKA I SA UPLATNICOM OD 100 KM.

 ZR1 I ZR2 OBRASCE POTREBNO JE POSLATI NA E-MAIL ADRESU m.brkanic@ppf.unsa.ba.


UPUTSTVO KAKO PRAVILNO POPUNITI UPLATNICU ZA PRIJAVU TEME MASTER RADA

SVRHA DOZNAKE: Prijava teme Master rada

PRIMALAC: Depozitni račun Kantona Sarajevo

IZNOS: 100,00 KM

BROJ RAČUNA PRIMAOCA: 141 196 53200084 75

VRSTA PRIHODA: 722429

OPĆINA: 077

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 3502020

POZIV NA BROJ: 0000000026


PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA I CIKLUSA STUDIJA ZA 2023/24. GODINU

STUDENTI I CIKLUSA STUDIJA NAKON UPISANOG LJETNJEG SEMESTRA U OBAVEZI SU DA PRIJAVE TEMU ZAVRŠNOG RADA. OBRAZAC ZA PRIJAVU TEME JE DOSTUPAN NA WEB STRANICI FAKULTETA, A ISTI MOGU PREUZETI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

OBRAZAC ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG RADA POPUNJAVATE ZAJEDNO SA ODABRANIM MENTOROM.

NAKON ŠTO STE POPUNILI OBRAZAC SA MENTOROM PREDAJETE GA SA SVIM POTREBNIM POTPISIMA U DVA PRIMJERKA NA STUDENTSKU SLUŽBU. PO SVOJ OVJERENI PRIMJERAK DOLAZITE ISTO NA ŠALTER STUDENTSKE SLUŽBE. STUDENT KOJI NE PRIJAVI TEMU ZAVRŠNOG RADA NE MOŽE PRISTUPITI ODBRANI.

PRIJAVE TEME ZAVRŠNOG RADA ZA I CIKLUS STUDIJA SE PREDAJU DO 01.06.2023. godine

Studentska služba, 13.01.2023. godine


STUDENTSKA PRAKSA


STUDENTI ZAVRŠNIH GODINA I CIKLUSA STUDIJA DUŽNI SU DA OBAVE PRAKSU TOKOM VI SEMESTRA. UPUTE ZA PRAKSU STUDENTI ĆE DOBITI OD ŠEFOVA ODSJEKA.

ŠEFOVI ODSJEKA SU:

- ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, prof.dr. Milenko Blesić

- ZA EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE, doc.dr. Alen Mujčinović

- ZA BILJNA PROIUZVODNJA, prof.dr. Fuad Gaši

- ZA ZOOTEHNIKA, prof.dr. Admir Dokso


OBRAZAC ZA PRAKSU JE DOSTUPAN NA WEB STRANICI FAKULTETA KAO I NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

NAKON OBAVLJENE PRAKSE OVE OBRASCE JE POTREBNO DOSTAVITI STUDENTSKOJ SLUŽBI KOJI SU POTPISANI OD STRANE ŠEFA ODSJEKA I RUKOVODICA FIRME.
Objavljeno: 24.05.2024