REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI


REVIDIRANE Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na  Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini
PRILOG:


REDOVNI STUDIJ

REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI

PREUZMI


VANREDNI STUDIJ

REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI

PREUZMIObjavljeno: 03.11.2020