VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE


Poštovani studenti,

 

shodno zaključcima Senat UNSA o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu i Preporuke o ponašanju studenata i zaposlenika (http://www.unsa.ba/novosti/senat-unsa-zakljucci-o-izmjeni-nacina-realizacije-nastavnog-procesa-na-univerzitetu-u ), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Vas želi informisati da će se nastavni proces odvijati putem online nastave korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, besplatnih platformi, intraneta, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije.

 

Ovakav vid nastave će trajati u periodu od dvije sedmice s početkom od 12.03.2020. godine a sve eventualne izmjene će biti pravovremeno objavljene na web stranici Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

Predmetni nastavnici će Vas kontaktirati putem email-a i dogovarati dalji način rada.

 

Molimo studente da se pridržavaju ovih instrukcija, da imaju razumijevanje i redovno posjećuju web stranicu našeg fakulteta.

 

S poštovanjem

Iz dekanataObjavljeno: 20.03.2020