POSJETA UNIVERZITETU "UKSHIN HOTI" U PRIZRENU

POSJETA UNIVERZITETU "UKSHIN HOTI" U PRIZRENU


Prof. dr. Muhamed Brka, Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zajedno sa prodekanom za kvalitet Doc. Dr. Almir Toroman, posjetio je 02.02.2022. godine Univerzitet "Ukshin Hoti" Prizren, Republika Kosovo gdje se sastao sa Prof. dr. Samedin Krrabaj v.d. Rektor Univerziteta "Ukshin Hoti" i njegovim saradnicima. Razgovaralo se u nastavnim programima, nastavnom osoblju,  nastavnom procesu kao i o izazovima koji su ispred nas posebmo kada je u pitanju broj upisanih studenata.  Razgovaralo se i o saradnji u međunarodnim projektima. Posebno je od strane domaćina istaknut program studiranja na bosanskom jeziku u okviru Univerzitet "Ukshin Hoti" u Prizrenu.

 

 

Sastanku su prisustvovali prorektor prof. dr. Albana Plakiqi-Milaimi, prorektor prof. dr. Arsim Susuri, dekan Pedagoškog fakulteta prof. dr. Vedat Bajrami i dekan FSHJM prof. dr. Isuf Lushi, bivši član KD Prof. dr. Hajra Škrelj i prof. dr. Ibish Mazreku.

Objavljeno: 03.02.2022