INFORMACIJA ZA STUDENTE MASTER STUDIJA

INFORMACIJA ZA STUDENTE MASTER STUDIJA

Prof. dr Fikret Čunjalo će dana 20.02.2020. godine u 9 sati  upisivati ocjene i dijeliti potpise za predmet EKSPERIMENTALNA  STATISTIKA. 

Upis ocjena će biti u Laboratoriju za zaštitu bilja i studenti se mole da se obrate laborantu Senadu Ceriću. 

 

 

Objavljeno: 17.02.2020