POZIV ZA VAKCINACIJU UPOSLENICA I UPOSLENIKA SVIH ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U SARAJEVU

POZIV ZA VAKCINACIJU UPOSLENICA I UPOSLENIKA SVIH ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U SARAJEVU


Poštovane uposlenice i uposlenici svih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu,

s obzirom da rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj pokušava pronaći način za vakcinaciju svih uposlenika Univerziteta u Sarajevu u Novom Pazaru, potrebno je da popunjavanjem anketnog upitnika odgovorite na određena pitanja kako bi službe Univerziteta raspolagale tačnim brojem zainteresiranih.

Prije svega u cilju zaštite zdravlja kako uposlenika, tako i studenata Univerziteta u Sarajevu, te stvaranja uslova za realizaciju nastavnog procesa prije početka studijske 2021/2022. godine, želja nam je da osiguramo što skorije vakcinisanje uposlenika svih organizacionih jedinica i Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Ljubazno Vas molimo da izdvojite vrijeme i ispunite upitnik do utorka 08. 06. 2021. godine do 16:00 sati, a o svim daljnjim uputama bit ćete blagovremeno obaviješteni.

Kontakt osobe za sva eventualna pitanja su:
Mr. Miroslav Živanović, šef Kabineta rektora, e-mail: kabinet.rektora@unsa.ba, tel: 062/923-721
Dijana Smajlović, e-mail: dijana.smajlovic@unsa.ba, tel: 061/904-210

U nadi i želji da Vas ovaj poziv za vakcinaciju zatiče u dobrom zdravlju primite srdačne pozdrave
od rektora Univerziteta u Sarajevu i uposlenih u Kabinetu.

S poštovanjem,
KABINET REKTORA
UNIVERZITET U SARAJEVU

ANKETNI UPITNIK
Objavljeno: 07.06.2021