OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI

OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI

Na osnovu Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) za vršenje poslova savjetodavne djelatnosti poljoprivredni savjetodavci zaposleni u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama obavezni su posjedovati certifikat kojim dokazuju da su prošli obuku propisanu člankom 19. stavak (1) navedenog Zakona i uspješno položili stručni ispit za savjetodavce, na temelju kojeg im se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama.

 
Prema Pravilniku o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/15) i Programu teorijske i praktične obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 103/17), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je ovlašten za provođenje obuke propisane Programom teorijske i praktične obuke za certificiranje, provođenje polaganja stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i provođenje obuke propisane Programom obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca i izdavanje potvrde za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:1.       ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ratarske i povrtlarske proizvodnje,

2.       voćarstvo, mehanizacija i ekonomika voćarske proizvodnje,

3.       vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika vinogradarske proizvodnje,

4.       stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika stočarske proizvodnje i akvakulture,

5.       ruralni razvoj.

 
Obuka (teorijska i praktična) će se održavati u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


Zahtjev za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita kandidati trebaju poslati na adresu: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom za obuku savjetodavaca.Uz zahtjev kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće dokumente:

1.       Ličnu kartu,

2.       diplomu fakulteta (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine),

3.       potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja diplomiranog inženjera poljoprivrede,

4.       dokaz o uplati iznosa utvrđene naknade troškova za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje.

 

Visina naknade troškova pohađanja obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata po kandidatu iznosi 500 KM (petsto konvertibilnih maraka). Naknadu snosi kandidat, odnosno poslodavac kod kojeg je kandidat uposlen i uplaćuje je na račun stručne ustanove.


Uplate za Poljoprivredno-prehrambeni fakultet vrše se preko Depozitnog računa Kantona Sarajevo na sljedeći način:

Svrha doznake:                               Uplata za obuku savjetodavaca

Primalac:                                           Depozitni račun Kantona Sarajevo

Račun primaoca:                            1411965320008475   

Broj poreznog obveznika:          Matični broj uplatioca

Vrsta prihoda:                                 722631

Općina:                                               079

Budžetska organizacija:              2104020

Poziv na broj:                                  0000000033

 

Obuka počinje u ponedjeljak, 02.9.2019. godine, u 09:30 časova.


 

Za dodatne informacije kontaktirati doc. dr Vedada Falana na mail: v.falan@ppf.unsa.ba i prof. dr Sabahudina Bajramovića na mail: s.bajramovic@ppf.unsa.ba ili putem telefona: 033 225-727

 

PRILOZI:


1. POZIV ZA OBUKU SAVJETODAVACA


2. LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA I RASPORED OBUKE NA PPF


3. ZAHTJEV ZA POHAĐANJE OBUKE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA POLJOPRIVREDNOG SAVJETODAVCA
4. VODIČ ZA  ZA POHAĐANJE OBUKE, POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I DOBIVANJE CERTIFIKATA ZA POLJOPRIVREDNOG SAVJETODAVCA
5. 


Obrazac 2.


Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: Ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ratarske i povrtlarske proizvodnje


Obrazac 2. 


Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: Voćarstvo, mehanizacija i ekonomika voćarske proizvodnje


Obrazac 2. 


Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: Vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika vinogradarske proizvodnje


Obrazac 2. 


Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: Ruralni razvoj


Obrazac 2. 

Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: Stočarstvo i akvakultura

Objavljeno: 31.08.2019