KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2023/2024. GODINA (II UPISNI ROK)

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2023/2024. GODINA (II UPISNI ROK)


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2023/2024.  GODINA (II UPISNI ROK)


REDOVNI STUDIJ - PREUZMI

VANREDNI STUDIJ - PREUZMI

Objavljeno: 22.09.2023