OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI BILJNE PROIZVODNJE II SEMESTRA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI BILJNE PROIZVODNJE II SEMESTRA

Obavještavaju se studenti Biljne proizvodnje II semestra 2016/17, da će se  vježbe iz Pedologije na oglednom polju u Butmiru održati u srijedu 22.3. sa početkom u 9 (devet) sati. 

Budući da se radi o dugom boravku na polju molim da se obučete prikladno vremenskim uslovima.

Mr Tvica Mirza

Objavljeno: 20.01.2018