KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI

KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI


KONKURS ZA UPIS na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini - osnovni tekst

Plan upisa za I ciklus studija i integrirani studij u studijskoj 2021/2022. godini

Plan upisa za stručni studij u studijskoj 2021/2022. godini

Plan upisa za II ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini

Plan upisa za specijalistički studij u studijskoj 2021/2022. godini

Vrednovanje uspjeha IB Diploma progama

PRIJAVNI ROKOVI ZA STRUČNI STUDIJ, PRVI CIKLUS STUDIJA I INTEGRISANI STUDIJ

PRVI PRIJAVNI ROK:

  • 0d 14. 06. do 25 .06. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • Od 14. 06. do 02. 07. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 28. 06. do 02. 07. 2021. godine

Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 05. 07. 2021. godine.

 

DRUGI PRIJAVNI ROK:

  • od 30.08 do 10. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • od 30. 08. do 17. 09. 2021. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 13. 09. do 17. 09. 2021. godine

 

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 20. 09. 2021. godine.

 

UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

  • od 30. do 27. 09. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • od 30.08 do 01. 10. 2021. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • od 27. 09. - 01. 10. 2021. godine

 

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04. 10. 2021. godine.

 

Izuzetak od online upisa je upis na studijske programe Medicina na engleskom jeziku, master studijski program Demokratija i ljudska prava (ERMA), kao i programi na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.


ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba

Objavljeno: 14.06.2021