OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE KOLOKVIJ IZ PREDMETA OPĆA MIKROBIOLOGIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE KOLOKVIJ IZ PREDMETA OPĆA MIKROBIOLOGIJA

Popravni kolokvij iz predmeta Opća mikrobiologije za studente odsjeka Prehrambene tehnologije, održati će se u srijedu 19.06.2019. godine u amfiteatru A1 u 08:30 h.Popravni kolokvij iz predmeta Opća mikrobiologije za studente odsjeka Prehrambene tehnologije, održati će se u srijedu 19.06.2019. godine u amfiteatru A1 u 08:30 h.

 

 

Predmetna asistentica

 

Berina Borovac

 

 


Objavljeno: 18.06.2019