OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE
Mr. Mersiha Alkić-Subašić, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: 
« IDENTIFIKACIJA I GENETSKA DIFERENCIJACIJA BAKTERIJA MLIJEČNE KISELINE IZOLIRANIH IZ TRAVNIČKOG SIRA» dana 18. 07. 2018. godine sa početkom u 13 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.


Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.


Objavljeno: 04.07.2018