OBAVJEŠTENJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA u I GODINU 2018/2019. ŠKOLSKE GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA u I GODINU 2018/2019. ŠKOLSKE GODINE
UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

KONAČNA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS JE OBJAVLJENA NA OGLASNOJ PLOČI STUDENTSKE SLUŽBE (telefon 033 225 727, lokal 107)
KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS SU OBAVEZNI DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE I IZVRŠITI UPIS DO PETKA 13. 7. 2018. GODINE, U SUPROTNOM SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA 
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U I GODINU AKADEMSKE 2018/2019.      

1. Indeks i upisni materijal (upisni materijal i indeks se kupuje na Pravnom fakultetu, Obala Kulina bana 7)

2. Dvije fotografije (za indeks)  - dimenzije  4,0 X 6,0 cm 

3. Ljekarsko  uvjerenje (izdaje ga   Zavod za zaštitu zdravlja studenta Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 36.) (napomena: jedina važeća su ljekarska uvjerenja izdata u navedenom zavodu) 

4. Uplatiti   :
100,00  KM - redovan studij
 900,00 KM - vanredni studij
1 200, 00 KM - samofinansirajući studij

Svrha:  upisnina
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126

5. Uplatiti 10,00 KM
Svrha: za ISSS
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126

6. Uplatiti 10,00 KM
Svrha : za ISSS
Primalac: Rektorat  Univerziteta u Sarajevu
Žiro račun: 3383202250621169


7. Uplatiti  30,00   KM
Svrha:  za  biblioteku
 Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126

*uplate za osiguranje će se obaviti u septembru

za sve dodatne informacije obratiti se na Studentskoj službi Fakulteta 

Objavljeno: 10.07.2018