PLAKETA I PRIZNANJE UNIVERZITETA ZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

PLAKETA I PRIZNANJE UNIVERZITETA ZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U petak 27. decembra 2019. godine, održana je svečana sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, čime je zaokruženo obilježavanje decembarskih dana i 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu. 

Tom prilikom Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je uručena PLAKETA UNIVERZITETA za izuzetne zasluge kao osnivaču i jednom od prvih članica Univerziteta u Sarajevu.Na svečanosti je Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu takođe uručeno PRIZNANJE UNIVERZITETA  za izuzetan doprinos istraživanju i objavljivanju naučnoistraživačkih radova te promoviranju naučnoistraživačke produkcije Univerziteta u Sarajevu u 2018. godini.

U ime svih uposlenika Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, nagrade je sa ponosom, preuzeo dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Prof. dr. Muhamed Brka.Objavljeno: 06.01.2020