KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


Prijave na Konkurs za upis u PRVOM upisnom roku podnose se do 29. juna 2018. godine  u  Studentskoj službi  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (Kampus Univerziteta – Zmaja od Bosne 8.) svakim radnim danom od 10:00-14:00 sati.
 
KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA  NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 
Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:
-          Općeg uspjeha
-          Uspjeha iz Maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (Hemija i Biologija)
-          Rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
-          Odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja
 
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini prima ukupno  na I ciklus studija slijedeći broj kandidata:
 

 

Odsjek/Studijski program

RS*

RSS**

VS***

SD****

UKUPNO

1.

BILJNA PROIZVODNJA

50

30

20

10

110

2.

ZOOTEHNIKA

40

15

10

5

70

3.

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

30

15

10

5

60

4.

PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

40

15

10

5

70

 

UKUPNO

160

75

50

25

 

RS*        = redovan studij;  RSS**   = redovan samofinansirajući studij
VS***   = vanredni studij; SD****= strani državljani
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Za  prijave  na  Konkurs  za  upis  u  prvu  godinu  studija  kandidat  je  dužan predati  u studentsku službu orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

- zahtjev za upis(preuzima  se na šalteru Studentske službe Fakulteta)
- svjedočanstva  o  završenim  razredima  srednje  škole  završene  u  Bosni  i Hercegovini  u  četverogodišnjem  trajanju  odnosno  odgovarajuće  nostrificirane dokumente  za  kandidate  koji  srednju  školu  nisu  završili  u  Bosni  i  Hercegovini (ukoliko  su  dokumenti  u  postupku  ekvivalencije,  prilažu  se  potvrda da je postupak ekvivalencije u toku),
-  diplomu o završenoj srednjoj školi,
-  izvod iz matične knjige rođenih,
-  uvjerenje o državljanstvu i
-  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 
Napomena

U roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu i izvršiti upis, u suprotnom smatraće se da je odustao od upisa, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste.
 
 
Više informacija o upisu - kontakt telefon Studentske službe 033/225 727, lokal 107,
a kompletan konkurs Univerziteta u Sarajevu se može preuzeti na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba)

Objavljeno: 25.06.2018