DOPUNA KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA UNIVERZITET U SARAJEVU ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

DOPUNA KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA UNIVERZITET U SARAJEVU ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU


Novo: Treći prijavni rok za upis na prvi ciklus studija i drugi prijavni rok za upis na drugi ciklus studija!
Univerzitet u Sarajevu

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na dopunu teksta Konkursa broj:27-03-34-35142/22 od 20.09.2022 i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e 

 

DOPUNU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

 

Univerzitet u Sarajevu raspisuje dodatne rokove za prijavu na Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u akademskoj 2022/2023. godini, koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.

Prijava i upis kandidata na dodatnim prijavnim rokovima vrši se u skladu sa raspoloživim slobodnim mjestima na fakultetima/akademijama/centrima Univerziteta u Sarajevu, prethodno odobrenim od strane Vlade Kantona Sarajevo.

TREĆI PRIJAVNI ROK ZA STRUČNI STUDIJ, PRVI CIKLUS STUDIJA I INTEGRISANI STUDIJ

Prijava za treći prijavni rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu fakulteta/akademije/centra na koji se kandidat prijavljuje zaključno sa 30.09.2022. godine.

DRUGI PRIJAVNI ROK ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ:

  • Od 04.10. do 11.10.2022. godine

Prijava za drugi prijavni rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu fakulteta/akademije/centra na koji se kandidat prijavljuje zaključno sa 11.10.2022. godine.

Preuzmi: Dopuna Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini


Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 39/20 i 40/21), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-18585-1/22 od 10. 6. 2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

 

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba

 Objavljeno: 21.09.2022