OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. SVIJETLANE SAKIĆ-DIZDAREVIĆ

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. SVIJETLANE SAKIĆ-DIZDAREVIĆ

UNIVERZITET U  SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

DOKTORSKI STUDIJ- TREĆI CIKLUS  STUDIJA

 

 

                                                       O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata  Mr. Svijetlana Sakić-Dizdarević, pod naslovom: „ BIODIVERZITET BAKTERIJA MLIJEČNE KISELINE AUTOHTONOG TRAVNIČKOG/VLAŠIĆKOG SIRA“održat će se u utorak,  13.07.2021.godine u 12  sati u  Sali za sjednice.

 

 

Sarajevo, 07.07.2021.Objavljeno: 07.07.2021