TREĆI UPISNI ROK NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA

TREĆI UPISNI ROK NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA


Studenti koji se nisu upisali na prethodnim upisnim rokovima mogu predati molbu za upis sa ostalom potrebnom dokumentacijom na šalter studentske službe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, najkasnije do 14.10.2021. do 12 sati.

 

Sarajevo, 11.10.2021.

 

                                                                                      IZ  DEKANATAObjavljeno: 11.10.2021