Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Mr. LEJLA ČENGIĆ

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Mr. LEJLA ČENGIĆ

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidatkinje  Mr. LEJLA ČENGIĆ, pod naslovom:           

„ STABILNOST BIOAKTIVNIH KOMPONENTI U ZAČINSKOM BILJU I RUČNO PRIPREMLJENIM ZAČINSKIM SMJESAMA“

održat će se u četvrtak, 15.04.2021. godine u 13  sati u  amfiteatru A2.Objavljeno: 08.04.2021