Promjena termina uvida u završni rad i upisa ocjene iz predmeta "Prehrambena mikrobiologija"

Promjena termina uvida u završni rad i upisa ocjene iz predmeta "Prehrambena mikrobiologija"

Važno obavještenje - Promjena termina uvida u rad i upisa ocjene iz predmeta Prehrambena mikrobiologija


Uvid u pisani rad i upis ocjena iz predmeta "Prehrambena mikrobiologija" održat će se u petak, 9.2.2024. godine u 10:00 sati.


Predmetni nastavnik:

Doc. dr Mersiha Alkić-Subašić
Objavljeno: 07.02.2024