JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE(2022/2023)

JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE(2022/2023)


JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE(2022/2023)

 

 

Naziv predmeta

Redovni rok

Popravni rok

1.

HEMIJA(Prof.dr.Josip Jurković)

30.06.2023. u 10 h (A2)

 

14.07.2023. u 10h (A2)

2.

ISHRANA PREŽIVARA (Prof.dr.Emir Džomba)

27.06.2023. u 10 h (sala 3)

11.07.2023. u 10 h (sala3)

3.

TEHNOLOGIJA MLIJEKA(Prof.dr.Zlatan Sarić)

20.06.2023. u 12h (sala 3)

04.07.2023. u 12h (sala3)

4.

Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II (Prof.dr.Sanja Oručević-Žuljević)

19.06.2023. u 12 h (A3)

03.07.2023. u 12 h (A3)

5.

Prerada i pakovanje čaja, kafe i začina (Prof.dr.Jasmin Grahić)

21.06.2023. u 14 h (A3)

05.07.2023. u 14 h (A3)

6.

Tržište poljoprivrednih i preh.proizvoda (Doc.dr.Alejna Krilić)

23.06.2023. u 14 h (A2)

07.07.2023. u 14 h (A2)

7.

Poznavanje i tehnologija hrane za životinje (Prof.dr.Senada Čengić-Džomba)

30.06.2023. u 10 h (sala 2)

14.07.2023. u 10h (sala 2)

8.

OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA (Prof.dr.Ervin Zečević)

19.06.2023. u 10h (sala 2)

03.07.2023. u 10 h (sala2)

9.

UPRAVLJANJE KVALITETOM(Doc.dr.Mirza Uzunović)

19.06.2023. u 14 h(sala 2)

03.07.2023. u 14 h(sala 2)

10.

ANALIZA POSLOVANJA (Doc.dr.Emir Bećirović)

20.06.2023. u 10 h(sala3)

04.07.2023. u 10h (sala3)

·         Apsolventi prijavljuju ispite na šalteru studentske službe a ne preko ISSS-a.

Objavljeno: 25.05.2023