POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE

POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE


Nastava u akademskoj 2022/2023. godini počinje 3. oktobra 2022. godine za I ciklus studija a 10. oktobra 2022. godine za II ciklus studija.

Nastava će se organizovati u prostorijama Fakulteta u terminima datim u rasporedu.


Objavljeno: 29.09.2022