UNCCD / COP13 / ORDOS – KINA (06-16 septembar 2017)

UNCCD / COP13 / ORDOS – KINA (06-16 septembar 2017)


Prof. Dr Hamid Čustović predsjedava Komitetom za nauku i tehnologiju (The Committee on Science and Technology-CST13) Konvencije Ujedinjenih nacija za dezertifikaciju i degradaciju zemljiša (UNCCD) na COP13, koji se održava u Ordosu, Unutrašnja Mongolija, NR Kina od 06. do 16. septembra 2017. godine.

Prof. Čustović je izabran u Biro komiteta za nauku i tehnologiju (ukupno 5 članova predstavnika 5 regija cijelog svijeta) ispred zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope na COP11 u Windhoek-u (Namibija) 2013. godine, a u Ankari 2015. godine za predsjednika Komiteta kojim predsjedava u posljednje dvije godine.


Komitet za nauku i tehnologiju je uspostavljen u cilju pružanja informacija i savjeta o naučnim i tehnološkim pitanjima koja se odnose na borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta, te ublažavanja posljedica suše. 

Više informacija o aktivnostima Komiteta na navedenom zasijedanju možete pronaći na sljedećem linku

http://www2.unccd.int/official-documents/cst- 13-ordos- china-2017

UNCCD Konvencija (The United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) je treća u nizu Rio konvencija i trenutno je jedini multilateralni okolišni sporazum koji ima za cilj riješiti probleme zemljišta na globalnom nivou.

UNCCD je do sada ratifikovalo 186 zemalja, od čega se preko 140 zemalja izjasnilo pogođenim procesom dezertifikacije/degradacije zemljišta. Zemlje članice se ratifikovanjem obavezuju na dvije važne aktivnosti, izradu akcionih programa i da rade na njihovoj implementaciji, te da o tome redovno izvještavaju Sekretarijat Konvencije.

Cilj Konvencije je da, kroz zakonski obavezujuće dokumente, osigura dugoročnu posvećenost zemalja članica zahtjevima Konvencije. 

Zemljama koje su pogođene dezertifikacijom/degradacijom zemljišta osigurava međunarodni okvir za rad u partnerstvu sa industrijalizovanim zemljama na implementaciji njihovih nacionalnih programa i mjera.

Zemlje članice UNCCD-a su, 2007. godine, usvojile 10-godišnju strategiju za poboljšanje provedbe Konvencije (2008-2018.). Ovom Odlukom se zemlje pozivaju da implementiraju Strategiju u skladu sa vlastitim prioritetima, uključujući i usklađivanje Akcionih planova i drugih relevantnih aktivnosti koje se odnose na provedbu Konvencije. 10-godišnja strategija ima dvije vrste ciljeva: strateške i operativne. 

Strateški ciljevi se bave pitanjima kao što su populacijski rast, stanje ekosistema, globalne koristi i dobrobiti od ekosistema, te mobilizacija resursa kroz partnersko povezivanje. 

Operativni ciljevi se uglavnom bave stanjem svijesti o degradaciji i dezertifikaciji zemljišta, zemljišnoj politici na globalnom i nacionalnom nivou, primjeni nauke, ljudskim i finansijskim resursima za implementaciju održivog upravljanja zemljištem (Sustainable Land Management-SLM).

Jedna od najvažnijih tema o kojoj se trenutno raspravlja jeste uspostavljanje Konceptualnog okvira za uspostavu Neutralne degradacije zemljišta do 2030. godine (Land Degradation Neutrality (LDN) Conceptual Framework), a što je postavljeno kao cilj u okviru Pariškog protokola SDG cilj 15.3.1.

Uz međunarodnu podršku, u BiH se sprovode aktivnosti na izradi LDN okvira i uspostavi ciljeva, analizi najvažnijih indikatora i izdvajanju najkritičnijih područja sa stanovišta daljnje degradacije zemljišta.

BiH je pripremila „Akcioni program za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanje posljedica suše u Bosni i Hercegovini“- (NAP) koji je u maju ove godine usvojen od strane Vijeća ministara BiH.

Objavljeno: 20.01.2018