TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA PČELARSTVO ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE I EKONOMIKE AGROINDUSTRIJE

TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA PČELARSTVO ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE I EKONOMIKE AGROINDUSTRIJEStudenti odsjeka Biljna proizvodnja i Ekonomika agroindustrije zajedno sa predmetnim nastavnikom Doc. dr. Lejlom Biber, 19.06.2019. godine, u sklopu terenske nastave iz modula Pčelarstvo, posjetili su pčelinjak porodice Čolić u Trnovu.


Pčelar Selvir Čolić je ukratko predstavio porodično pčelarstvo, dio tehnologije pčelarenja te proizvodnju pčelinjih proizvoda sa dodanom vrijednosti. Studenti su se upoznali sa api inhalacijskom kućicom i imali su priliku probati pčelinje proizvode.
Ovom prilikom zahvaljujemo se pčelaru Selviru Čoliću i njegovoj porodici na gostoprimstvu i srdačnom dočeku.


Objavljeno: 20.06.2019