OBAVIJEST - PEDOLOGIJA

OBAVIJEST - PEDOLOGIJA

 

O B A V I J E S T

 

 

Popravni kolokvij iz Pedologije održat će se u srijedu 12.06. sa početkom u 11 00 u laboratoriji za Pedologiju.

 

 

_________________

Doc.dr Mirza Tvica

Objavljeno: 08.06.2019