OBAVJEŠTENJE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

OBAVJEŠTENJE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Obavještavaju se studenti PPF-a da u skladu sa članom 64. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17) imaju mogućnost izlaska na drugi ispitni termin septembarskog roka.

U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati samo JEDAN ispit (ukoliko ispunjava uslove da može pristupiti ispitu).

Studenti su obavezni da prijave ispit koji žele polagati u Studentskoj službi Fakulteta do 22. 9. 2017. godine.


Mole se studenti da se strogo pridržavaju datog roka i  uputa za prijavu jednog ispita  u cilju pravovremenog organizovanja rasporeda njegovog polaganja

Naknadna prijava ispita neće biti moguća

Napomena:

Ispiti koji se polažu u narednoj sedmici (do 22. 9.) i čiji rezultati neće biti objavljeni do posljednjeg dana prijave II ispitnog roka, student također treba prijaviti za II rok ako je taj predmet (u slučaju da ga ne položi na I roku) njegov odabir za II rok.

Termini polaganja ispita drugog septembarskog roka koji će se održati od 25. 9. do 4. 10. 2017. godine će biti objavljeni na Oglasnoj ploči Studentske službe i na Oglasnim pločama predmetnih nastavnika

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Drena Gadžo

Objavljeno: 20.01.2018