KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJSKE 2020/2021 GODINE

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJSKE 2020/2021 GODINE

PRILOG:


REDOVNI STUDIJ

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI

PREUZMI


VANREDNI STUDIJ

KONAČA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI

PREUZMI


IZVJEŠTAJ

(Konačna rang-lista primljenih i prijavljenih kandidata za upis na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u akademskoj 2020/2021. godini (prva godina II ciklusa studija)

Objavljeno: 21.10.2020