OBJAVLJENA PRVA DVA RADA U SKLOPU INICIJATIVE ZA USPOSTAVLJANJE MEMORIJALNOG FONDA „MIRSAD KURTOVIĆ“

OBJAVLJENA PRVA DVA RADA U SKLOPU INICIJATIVE ZA USPOSTAVLJANJE MEMORIJALNOG FONDA „MIRSAD KURTOVIĆ“


Bivši saradnici rahmetli prof. dr. Mirsada Kurtovića, dugogodišnjeg redovnog profesora i dekana Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u dva mandata, u 2022. godini pokrenuli su inicijativu za uspostavljanje Memorijalnog fonda „Mirsad Kurtović“ u sklopu Udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini. Navedeni fond ima svrhu da finansira ili sufinansira troškove publikovanja visokokvalitetnih naučnih radova, po principu otvorenog pristupa, u vrhunskim časopisima, a čija tema istraživanja je vezana za: genetiku i oplemenjivanje poljoprivrednih kultura, biljne genetičke resurse, kao i srodne oblasti.

Sa zadovoljstvom obavještavamo da je u sklopu navedene inicijative podržano publikovanje dva rada (doi: 10.3390/horticulturae8090783 i doi: 10.3390/horticulturae8070630) u časopisu kategoriziranom u Q1 – prvi kvartil u skladu sa JCR rangiranjem. Navedeni radovi su publikovani godinu dana nakon prerane smrti prof. dr. Mirsada Kurtovića.Objavljeno: 08.09.2022