TERENSKA NASTAVA – ZOOTEHNIKA

TERENSKA NASTAVA – ZOOTEHNIKA
Studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu II i III godine Odsjeka Zootehnika (Animalna proizvodnja i Akvakultura) su u sklopu terenske nastave 10.05.2018. godine u Tomislavgradu posjetili farmu mliječnih i farmu tovnih goveda.


Na farmi mliječnih goveda „Tomislavgrad“ domaćin je bio gospodin Damir Pavković dipl. ing. agr. kao i njegov kolega Damir Mihalj, koji su se na najbolji način potrudili da studentima pokažu uspješno funkcionisanje jedne farme mliječnih goveda. A da su uspješni govori podatak o njihovoj prosječnoj proizvodnji po grlu koja iznosi 9200 litara mlijeka odnosno isporučenih 5 miliona litara mlijeka u 2017. godini,  što svakako nije lako ostvariti na 900 m n.v. Ova farma posjeduje standard sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015 kao i certifikat HACCP. 


Ovom prilikom se zahvaljujem domaćinima na gostoprimstvu i nesebičnoj podršci u provođenju terenske nastave. 

Farma mliječnih goveda „Tomislavgrad“ 
Adresa: Domagojeva bb, Tomislavgrad
Tel/Fax: +387 (0)34 352-068
E-mail: farmatg@sisovic.com 

Osnovna aktivnost: uzgoj goveda za rasplod, proizvodnja mlijeka i mesa, proizvodnja vlastite hrane (biljna proizvodnja) za ishranu goveda i prodaja mlijeka i mesa.
Broj grla: 1000, Proizvodnja mlijeka - dnevno: 13 500 l, Površina: 600 ha, Broj zaposlenika: 43.
Istog dana studenti su imali priliku da se upoznaju farmu tovnih goveda „Perčinović“ u vlasništvu gospodina Slavena Papića. Na farmi tovnih goveda, sa oko 4000 krava, studenti su se upoznali sa načinom uzgoja, problemima sa kojima se svakodnevno susreću uposlenici ove farme kao i cjelokupnim tokom proizvodnje. Ovom prilikom se zahvaljujem domaćinima na gostoprimstvu i nesebičnoj podršci u provođenju terenske nastave a posebno gospodinu Vahidu Šišiću, rukovodiocu na farmi.

Farma Perčinović d.o.o.
Zvirnjača bb, 80 240 Tomislavgrad
Telefon: +387 34 353 630
Telefon: +387 34 352 210
E-mail: farma@percinovic.com
  
Osnovna aktivnost: uzgoj goveda za rasplod, tov goveda, prodaja mesa, proizvodnja vlastite hrane (biljna proizvodnja).
Broj krava: 4000, Površina: 2000 ha, Broj zaposlenika: 40
Dana 11.05.2018. godine studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su nastavili terensku nastavu posjetom ribogojilištu „Karaka“ u Neumu gdje se uzgaja morska riba (Lubin i Orada) kao i školjke (dagnje i kamenice). Domaćin na ribogojilištu je biogospodina Josip kome se najsrdačnije zahvaljujemu na dobrodošlici i iscrpnim informacijama o funkcionisanju ovog ribogojilišta.

Osjećamo potrebu i da se zahvalimo gospodinu Andrija Krešić, direktor Glavnog ureda Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog Kantona, koji nam je pomogao oko pronalaska smještaja za studente.

Ribogojilište „Karaka“
Jazine 54, 88390 Neum
Telefon: + 387 36 880 234;  063 350 180
E-mail: marinko.lovric@tel.net.ba 
Osnovna aktivnost: uzgoj morske ribe i školjki, 
Proizvodnja: 100 t orade i lubina
Zadnja posjeta studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je bila farmi mliječnih goveda „Vita-vi“ Višići, gdje su nam domaćini bili gospodin Anđelko Lončar dipl. ing. agr. i gospodin Vedad Ljevo dr. vet. med. 

Gospoda Lončar i Ljevo su proveli studente kroz cijelu farmu i objasnili proizvodni ciklus. Za studente je bilo interesantno i uporediti načine rada na ovoj farmi sa farmom mliječnih goveda „Tomislavgrad“ s obzirom da se jedna nalazi na samo 4 m n.v a druga 900 m n.v.

Posebno se želimo zahvaliti gospodinu Anđelku Lončaru dipl. ing. agr i gospodinu Vedadu Ljevi dr. vet. med. na na srdačnom dočeku, izdvojenom vremeno i iscrpnim informacijama o svemu sa čim se susreću uposlenici na farmi mliječnih goveda „Vita-vi“ Višići. O uspješnom radu ovih ljudi sa svim uposlenicima govori i podatak o prosječnoj dnevnoj proizvodnji mlijeka od 12000 litara.

Vita Vi d.o.o. Višići b.b. Čapljina
Adresa: Višići b.b. Čapljina
Tel: +387 (0)36 814-490 Fax: +387 (0)36 814-491
E-mail: vita_vi@live.com 
Osnovna aktivnost: uzgoj goveda za rasplod, proizvodnja mlijeka i mesa, proizvodnja vlastite hrane (biljna proizvodnja) za ishranu goveda i prodaja mlijeka i mesa.
Broj grla: 1000, Proizvodnja mlijeka - dnevno: 12 000 l, Površina: 380 ha, Broj zaposlenika: 29

Objavljeno: 04.07.2018