OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA IZ MODULA ANALIZA POSLOVANJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA IZ MODULA ANALIZA POSLOVANJA
Kolokvij iz predmeta "Analiza poslovanja" se pomjera za jedan dan i bit će održan u četvrtak 17.1.2019. godine u 14 h. Sala će biti naknadno određena.

Objavljeno: 14.01.2019