OBAVIJEST ZA NASTAVNIKE I STUDENTE

OBAVIJEST ZA NASTAVNIKE I STUDENTE


Poštovani nastavnici i studenti,

U trenutnoj situaciji COVID-19 pandemije, a u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 16.03.2020., Naredbe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-34- 8727/20 i Odluke Senata UNSA broj 01-5-113/20 od 25.03.2020. godine, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu prilagodio je nastavni plan i program za ljetni semester 2019/2020. akademske godine, a nastava se izvodi po rasporedu ljetnog semestra.

Teoretska nastava se izvodi putem ZOOM, MOODLE, CLASSROOM TE EMAIL komunikacijske platforme (forma predavanja u PowerPoint prezentaciji) kao i tematske jedinice vježbi koje ne zahtjevaju praktični rad. Vježbe koje zahtjevaju praktični pristup sa studentom po sticanju uslova će biti organizovane (nadoknada).

 OBAVEZNO

1. Nastavnici su obavezni voditi evidenciju svih oblika održane nastave, konsultacija i provjere znanja u online režimu (datum, vrijeme, tematska jedinica, termini konsultacija, oblici i način provjere znanja) i dokumentovati ih, a nastavnici i saradnici se obavezuju da tu dokumentaciju čuvaju i na zahtjev organa i tijela organizacione jedinice / Univerziteta u Sarajevu dostave. Putem emaila poslat vam je Evidencioni obrazac i pojašnjenje za njegovo vođenje. Mogući prijedlog za evidenciju je - studente u toku predavanja podsjetiti da u Chat-u stave svoj potpis, a na kraju u opciji Save Chat to memorisati.

2. Potrebno je pristupiti vršenju probnih testiranja/provjere kontinuiranig učenja kroz konsultacije i pojačati tutorski način rada te bodovati studente na temelju aktivnosti i samostalnog rada.

3. Materijale za nastavu obavezno učiniti dostupnim studentima postavljanjem na stranice enastave i slanjem kanalima e-komunikacije.

4. Šefovi podorganizacionih jedinica (Šefovi odsjeka) svakog petka do kraja radnog vremena prodekanu za nastavu treba da  dostave izvještaj po predmetima o održanoj nastavi i drugim aktivnostima na predmetima u okviru podorganizacione jedinice (analizom poslatih izvještaja od strane nastavnika).

 5. Studenti koji nemaju uvjete za polaganje online ispita, isti su dužni javiti se odgovornom nastavniku i prodekanu za nastavu kako bi se našla omogućnost polaganje ispita parcijalno ili integralno kad se za to steknu uslovi.

 6. Studentima nije dozvoljeno snimanje predavanja, prezentacija nastavnika Fakulteta održanim putem online video komunikacijske platforme “Zoom“ u svrhu postavljanja na različite web portale bez predhodnog odobrenja nastavnika koji je održao predavanje ili vježbe. Svako predavanje, usmeno ili vizuelno, predstavlja originalnu intelektualnu tvorevinu, odnosno autorsko djelo, te ga kao takvo treba i tretirati.


PREUZMI PDF VERZIJU 

   PRODEKAN ZA NASTAVU:

Prof. dr. Lutvija KarićObjavljeno: 08.04.2020