• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

PRELEMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA AKADEMSKE 2019/2020 GODINE - II UPISNI ROK