DRUGI SEPTEMBARSKI ROK

DRUGI SEPTEMBARSKI ROK


U DRUGOM SEPTEMBARSKOM ROKU STUDENT MOŽE POLAGATI SAMO JEDAN ISPIT!!!

 

RASPORED POLAGANJA ISPITA U DRUGOM SEPTEMBARSKOM ROKU

 

SRIJEDA, 23.09.2020. U 11  SATI- polažu se svi ispiti  prve godine prvog ciklusa studija i svi ispiti  prve  godine Master studija

ČETVRTAK, 24.09.2020. U 11 SATI – polažu se svi ispiti druge godine prvog ciklusa studija i ispiti druge godine Master studija

PETAK, 25.09.2020. u 11  sati- polažu se svi ispiti treće godine prvog ciklusa studija.

ISPITI SE MORAJU PRIJAVITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE U PERIODU OD 14.09.-19.09.2020. GODINE.

 

Sarajevo, 03.09.2020.                               STUDENTSKA SLUŽBAObjavljeno: 08.09.2020