NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA JE RADIONICA U SKLOPU ERASMUS+ PROJEKTA LANDS

NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA JE RADIONICA U SKLOPU ERASMUS+ PROJEKTA LANDS
Dana 13. i 14.11.2018. godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je radionica u  sklopu Erasmus+ projekta LANDS - Sljedeća destinacija Balkan: Razvoj agroturizma.
 
U okviru ove radionice nastavilo se sa obukom za edukatore u okviru Radnog paketa br. 3. iz oblasti javnog nastupa. Također, na radionici se raspravljalo i o glavnim temama kureseva iz oblasti agroturizma koje će biti kasnije razrađivane u okviru Radnog paketa 2. Kursevi su namijenjeni za buduće polaznike koji žele da se bave agroturizmom.
 
Na radionici su učestvovali predstavnici visokoškolskih institucija (univerziteta i visokih škola) i razvojnih agencija iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Skupu je prethodilo obraćanje prorektorice Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Aleksandre Nikolić, prodekanese Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prof. dr. Enise Omanović Mikličanin i koordinatora projekta, prof.dr. Nebojše Zlatkovića sa Više poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju (Srbija).

Objavljeno: 17.11.2018