ODRŽANA SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA

ODRŽANA SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA
Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu održana je u subotu 1. decembra 2018. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch” (Zetra).

Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prof. dr. Muhamed Brka promovirao je:

-         126 bachaleora i dva diplomirana inženjera  (predbolonjski sistem studiranja) i
-          67 magistra struke koji su studij završili po bolonjskom sistemu i 7 magistara poljoprivrednih nauka koji su studij završili po predbolonjskom sistemu studiranja.

Studentica PPF-a, Aida Softić je odlikovana Srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu za postignuti uspjeh tokom školovanja (prosjek ocjena 9,16).
 

Objavljeno: 05.12.2018