• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

RUKOVODSTVO FAKULTETA U POSJETI SREDNJOJ ŠKOLI POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI