PREDSTAVLJANJE ERASMUS-LANDS PROJEKTA U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

PREDSTAVLJANJE ERASMUS-LANDS PROJEKTA U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Projekt br. 585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

INFO DAN

 
Srijeda, 18. juli 2018., Početak u 11,00
Poljoprivredno prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Sala za sjednice
 
 


AGENDA
 
 
11:00 – 11:05    Pozdravne riječi, Prof. dr. Pakeza Drkenda, Prodekanesa za nauku, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 
11:05 – 11:25     Sljedeća destinacija Balkan: Razvoj agroturizma, Opis projekta, Prof. dr. Sabahudin Bajramović
 
11:25 – 11:40     Učešće regionalnih agencija u LANDS projektu, Zlatan Saračević, SERDA - Sarajevska regionalna razvojna  agencija.
 
11:40-12:10       Dosadašnje aktivnosti LANDS projekta sa osvrtom na Radni paket 1 i analizu stanja agroturizma u Bosni i Hercegovini, Mr. Emir Bećirović, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.
 
12:10 – 12:20    Naredne aktivnosti projekta LANDS, Mr. Emir Bećirović, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.
 
12:20 – 12:30    Diskusija

Objavljeno: 12.07.2018