OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE I CIKLUSA STUDIJA

Obavještavaju se studenti I ciklusa I godine studija II semestra svih odsjeka da nastavne materijale iz predmeta:

- Statistika / Prof.dr Fikret Čunjalo

- Termodinamika sa tehnikom hlađenja / Prof.dr Haris Lulić

- Fizička hemija / Doc.dr Sanjin Gutić


možete preuzeti na grupi studenata I godine studija PPF-a, predstavnika studenata Arnaut Ismira.

Ukoliko imate tehničkih problema o preuzimanju nastavnih materijala, možete poslati upit na e-mail adresu: ismir.arnaut3@gmail.com


Napomena:

Obavijest se odnosi na studente koji nisu do sad obavješteni. Online nastava je realizirana od 16.03.2020. godine za navedene predmete.


Takodje vas obavještavamo da ćete biti blagovremeno obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama online nastave za navedene predmete na web stranici fakulteta.Objavljeno: 23.03.2020